Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Información de Contacto

Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Henrique Xoán Rodríguez Pantín
Edificio FEUGA - Despacho 20 - Lope Gómez de Marzoa s/n
15705
Santiago de Compostela
A Coruña
981 553 363
...
www.colefgalicia.com

Horario

Horario:
Luns a Venres: 10.00 a 14.00 horas

Aténdese fora de horario mediante solicitude previa.

Competencias y funciones

a) A ordenación do exercicio da profesión dos Licenciados/as en Educación Física e Graduados/as en Ciencias da Actividade Física e o Deporte

b) A representación exclusiva desta.

c) A defensa dos dereitos e intereses profesionais dos seus colexiados.

d) O control deontolóxico.

e) Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos que habiliten para o exercicio das correspondentes profesións.

f) Lograr a constante mellora do nivel de calidade das prestacións profesionais dos colexiados, promovendo a formación e o seu perfeccionamento.

g) Colaborar coas administracións públicas no exercicio das súas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.

h) A aplicación do réxime disciplinario dos profesionais colexiados, en garantía da sociedade e o cumprimento da función social de promoción, ensino e desenvolvemento da educación e cultura física na súa máis ampla concepción.

Localización

© pelloquin.com

Delegaciones

Contacto Unión Profesional de Galicia

Sede Social

Rúa do Banquete de Conxo, 6
15706 Santiago de Compostela
http://www.unionprofesionaldegalicia.org

Cómo llegar
Ver plano

Secretaría Técnica
Tel.  600 766 276
secretaria@unionprofesionaldegalicia.org

 

Gabinete de Prensa
Tel. 679 486 961
prensa@unionprofesionaldegalicia.org